CHERDES® II – Sygnalizator skażeń chemicznych i promieniotwórczych

Jako uzupełnienie systemu CHERDES® I wprowadzono możliwość detekcji amoniaku i chloru.

Własności CHERDES® II

 • Wykrywanie bojowych środków trujących za pomocą spektrometru ruchliwości jonów.
 • Jednoczesne wykrywanie substancji fosforoorganicznych i parzących.
 • Bardzo krótki czas wykrywania bojowych środków trujących (praktycznie pojedyncze sekundy).
 • Bardzo krótki czas oczyszczania się przyrządu po wykryciu skażenia (przeciętnie poniżej 1 minuty).
 • Generacja sygnałów alarmowych po wykryciu skażenia (uruchomienie urządzenia filtrowentylacyjnego).
 • Automatyczne przełączanie się sygnalizatora na ocenę powietrza wewnątrz pomieszczeń po wykryciu skażenia na zewnątrz (dwa wloty powietrza).
 • Wykrywanie wybranych toksycznych substancji przemysłowych (na ogół amoniak i chlor) ‒ od poziomu najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 • Wykrywanie bliskich wybuchów jądrowych (ochrona przed falą uderzeniową wybuchu jądrowego ‒ automatyczne zamknięcie wlotów powietrza, wyłączenie wentylacji na okres 1 minuty.
 • Pomiar dawki i mocy dawki promieniowania gamma.

 

 

Kontakt

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.