Przyrządy oferowane przez firmę PIMCO do wykrywania bardzo niskich stężeń to spektrometry, których zasada pracy oparta jest o spektrometrię ruchliwości jonów IMS.

Komora podzielona jest na dwa obszary. Pierwszy to obszar od membrany półprzepuszczalnej do siatki dozującej, w którym jonizacja dokonywana jest za pomocą źródła – lub α-promieniotwórczego, drugi to obszar dryftowy – od siatki dozującej do elektrody zbiorczej. Do siatki przed źródłem promieniotwórczym podawane jest wysokie napięcie (na ogół od 1.5 kV do 3 kV), natomiast pierścienie metalowe kolejno od źródła do elektrody zbiorczej posiadają coraz niższe potencjały. Wobec tego pole jest tak ukształtowane, żeby jony od obszaru jonizacji przemieszczały się po torach liniowych do elektrody zbiorczej.

Wytworzony w komorze prąd jonowy, który dociera do elektrody zbiorczej ma wartość rzędu setek pikoamperów i charakter jego zmian w czasie mówi o rodzaju analizowanych substancji.

Rejestrowane spektrogramy są poddawane analizie numerycznej i zostają określone analizowane substancje.

Obszary zastosowań:

  • Wykrywanie skażeń bojowymi substancjami trującymi  (np. urządzenia LCD 3.3 , GID-3, itp.)
  • Wykrywanie materiałów wybuchowych i narkotyków.
  • Wykrywanie śladów narkotyków czy materiałów wybuchowych  polega na pobraniu próbki na specjalne filtry, a następnie przeprowadzanie jej  do  postaci par  i poddane analizie.
waves