Kontakt

Siedziba firmy

Pimco Sp. z o.o.
ul. Żołny 63
02-815 Warszawa

Tel: +48 22 643 23 58
Fax: +48 22 20 35 140

Pozostałe informacje

  • NIP 957 07 01 218
  • REGON 191532987
  • KRS 0000150948
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
  • Kapitał zakładowy 4 500 000,00 zł
waves