Rozwiązania niestandardowe

ANALYTE 2000

Analyte 2000 to 4-kanałowy fluorymetr o pojedynczej długości fali, zoptymalizowanym do przeprowadzania testów immunofluorescencyjnych w technice fali zanikającej, który został opracowany we współpracy z Laboratorium Badań Marynarki Wojennej w celu wykrywania biomolekuł. To urządzenie o małej mocy, sterowane mikroprocesorem, zapewnia wrażliwość na poziomie części na miliard w badaniach czynników biochemicznych, takich jak białka, wirusy, bakterie i zarodniki, poprzez monitorowanie reakcji przeciwciał/antygenów na stożkowych szklanych falowodach.

Przyrząd jest sterowany ze zdalnego komputera, co umożliwiło uzyskanie systemu o wymiarach zaledwie 20cm (dł.) x 8,5 cm (wys.) x 11,2 cm (szer.). Analyte 2000, w połączeniu z oddzielną skrzynką na płyny, jest wykorzystywany w małych, bezzałogowych pojazdach powietrznych (drony) i sterowany dzięki podłączeniu przy użyciu zdalnego łącza radiowego do znajdującego się na ziemi przenośnego komputera.

FERRET II

Firma Research International opracowała skaner spektralny Ferret II Plus, charakteryzujący się wysoką rozdzielczością i wąskim pasmem fal i bazujący na komputerze PC, który idealnie nadaje się do testowania dowolnego jednomodowego lub wielomodowego czujnika światłowodowego o spektrum odbicia zawierającym jedną lub więcej ostrych linii.

Ferret szczególnie dobrze współpracuje z czujnikami opartymi na siatce światłowodowej Bragga. Karta w sposób ciągły skanuje widmo diody LED o dużej żywotności, używanej jako źródło światła, a także mierzy długość fali dla szczytowych wartości współczynnika odbicia stwierdzonych w odbieranym sygnale.

HAZARD CARD: OSOBISTY MONITOR DO KONTROLI NARAŻENIA NA NIEBEZPIECZNE GAZY

Ten kompaktowy czujnik został opracowany do wykorzystania jako platforma do wykrywania różnych niebezpiecznych gazów, w tym węglowodorów, tlenku węgla, siarkowodoru i biologicznych środków bojowych.

 

 

 

 

DRONY (BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE)

Firma Research International opracowała dla Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej USA wszechstronny, zminiaturyzowany system do zbierania i identyfikacji chemicznych i biologicznych środków bojowych bazujący na platformie w postaci drona.

 

 

UUV (BEZZAŁOGOWY POJAZD PODWODNY)

Celem tego projektu było opracowanie uniwersalnego, zminiaturyzowanego systemu zbierania i identyfikacji środków wybuchowych w środowisku podwodnym. Dzięki finansowaniu Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej USA (NRL) opracowano prototyp widoczny na ilustracji.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.