Butterfly Smart City

Idealna do śledzenia tego, co znajduje się w powietrzu wokół zakładu, stacja monitorująca Butterfly Smart City została zaprojektowana do zbierania danych z różnych czujników gazu i środowiska oraz prezentowania odczytów w łatwym do zrozumienia interfejsie graficznym.
Butterfly może być dostosowany do rodzaju i liczby detektorów, aby spełnić specyficzne potrzeby aplikacji.
Wszystkie dane są przesyłane do serwera za pośrednictwem technologii GPRS i przechowywane na obszarze FTP; w przypadku przekroczenia limitów koncentracji urządzenie wysyła alarmy w postaci powiadomień e-mail.

Butterfly posiada szeroką gamę czujników:
• związki siarki SO2 i H2S (zazwyczaj uwalniane przez oczyszczalnie ścieków oraz zakłady celulozowo-papiernicze),
• amoniak NH3 (rośliny tlenowe)
• metan CH4
• ozon O3, tlenki azotu (NO i NO2), tlenek węgla CO i dwutlenek węgla CO2, lotne związki organiczne (LZO i węglowodory) oraz chlorki Cl2
• PM2,5, PM10, PM1
• hałas
• parametry meteorologiczne

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.