Oferta

CHERDES® II – Sygnalizator skażeń chemicznych i promieniotwórczych

Jako uzupełnienie systemu CHERDES® I wprowadzono możliwość detekcji amoniaku i chloru.

Własności CHERDES® II

  • Wykrywanie bojowych środków trujących za pomocą spektrometru ruchliwości jonów.
  • Jednoczesne wykrywanie substancji fosforoorganicznych i parzących.
  • Bardzo krótki czas wykrywania bojowych środków trujących (praktycznie pojedyncze sekundy).
  • Bardzo krótki czas oczyszczania się przyrządu po wykryciu skażenia (przeciętnie poniżej 1 minuty).
  • Generacja sygnałów alarmowych po wykryciu skażenia (uruchomienie urządzenia filtrowentylacyjnego).
  • Automatyczne przełączanie się sygnalizatora na ocenę powietrza wewnątrz pomieszczeń po wykryciu skażenia na zewnątrz (dwa wloty powietrza).
  • Wykrywanie wybranych toksycznych substancji przemysłowych (na ogół amoniak i chlor) ‒ od poziomu najwyższego dopuszczalnego stężenia.
  • Wykrywanie bliskich wybuchów jądrowych (ochrona przed falą uderzeniową wybuchu jądrowego ‒ automatyczne zamknięcie wlotów powietrza, wyłączenie wentylacji na okres 1 minuty.
  • Pomiar dawki i mocy dawki promieniowania gamma.