VBAD 3600

VBAD 3600 to zintegrowany system pojazdowy do monitorowania aerozoli biologicznych oraz opcjonalnie gazów i par chemicznych. System jest kompatybilny z szerokim zakresem wnętrz pojazdów i jest wysoko zautomatyzowany w działaniu. Wszystkie kluczowe funkcje są ciągle monitorowane przez oprogramowanie zainstalowane na laptopie znajdującym się wewnątrz pojazdu. W typowym scenariuszu, wieloetapowy protokół obejmujący wykrywanie, alarm, pobieranie próbek oraz identyfikację biologiczną jest wykonywany automatycznie, a wyniki są raportowane na podłączonym komputerze bez ingerencji człowieka. Z komputera informacje mogą być łatwo przekazywane do lokalizacji centralnej za pomocą dowolnego zdefiniowanego przez klienta łącza komunikacyjnego.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.