System BioFlash® MailGuard®

System BioFlash® MailGuard® jest rozwiązaniem przeznaczonym do kontroli paczek i listów. Dzięki zastosowaniu technologii CANARY™ urządzanie zapewnia szybką, dokładną identyfikację biologicznych środków bojowych. System zawiera wszystkie elementy, m.in.. identyfikator patogenów BioFlash®, kompaktową chłodziarkę.

BioFlash® wykrywa i identyfikuje środki biologiczne bez konieczności manipulowania próbką lub interpretacji wyników. Łatwy w użyciu ekran LCD wyświetla wyniki zaraz po analizie. Urządzenie jest łatwe do użytku, a identyfikacja przebiega bardzo szybko.

System umożliwia połączenie z Internetem poprzez opcjonalnie podłączony laptop, który umożliwia zdalną diagnostykę. Dostępny jest opcjonalny, zdalny system monitorowania wyników z kwartalnym raportowaniem systemowym.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.