SASS 4000 -Koncentrator aerozoli

SASS 4000 to wysoce wydajne urządzenie do stężania aerozoli o wysokiej wydajności. Zbierania i analizy cząstek aerozoli wymaga wiele zastosowań, od przeciwdziałania terroryzmowi poprzez epidemiologię i medycynę, po rolnictwo.

Zastosowania te wiążą się zazwyczaj z monitorowaniem lub zbieraniem unoszących się w powietrzu patogenów roślinnych, zwierzęcych lub ludzkich. Jednak analiza próbek aerozoli często napotyka na cztery problemy.

  • Docelowy patogen jest obecny w bardzo niskim stężeniu;
  • Proces zbierania obejmuje zbyt małą próbkę powietrza, aby była ona statystycznie istotna;
  • Temperatura jest niższa od temperatury zamarzania i/lub
  • Dostępne metody badań biologicznych nie są wystarczająco czułe.

Koncentrator rozwiązuje te problemy, przetwarzając duże ilości otaczającego powietrza i stale przenosząc cząstki stałe z pierwotnego strumienia powietrza do znacznie mniejszego wtórnego strumienia powietrza. W rezultacie stężenie aerozolu w strumieniu wtórnym może być od 4 do 15 razy wyższe niż w strumieniu pierwotnym.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.