Panel informacyjny IT-09T

IT-09T wyświetla informacje o dawce promieniowania gamma w otoczeniu, czasie rzeczywistym i temperaturze otoczenia. Dane są przesyłane z jednostki detekcji promieniowania gamma BDBG-09, która znajduje się w zestawie. Tablica informacyjna IT-09T wraz z jednostką detekcyjną BDBG-09, konwerterem interfejsu i oprogramowaniem umożliwia stworzenie zautomatyzowanego systemu do całodobowego ciągłego monitorowania tła promieniowania.

W celu kompleksowej kontroli obiektów, wyświetlacz jest zainstalowany wewnątrz, a jednostki detekcyjne mogą być umieszczone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Odległość między tablicą a jednostką może wynosić do 50 m. Odbierane dane są stale przesyłane za pośrednictwem konwertera interfejsu do komputera osobistego, co pozwala na scentralizowane monitorowanie wszystkich obiektów.

CEL

  • wyświetlanie wyników pomiaru mocy równoważnika dawki otoczenia (ADEP) promieniowania gamma uzyskanych z jednostki detekcji promieniowania gamma BDBG-09 wyświetlającej w czasie rzeczywistym
  • wyświetlanie temperatury otoczenia
  • sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w przypadku przekroczenia progowych poziomów promieniowania gamma EDR
  • zasilanie jednostki detekcji promieniowania gamma BDBG-09

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.