CHERDES® – Modułowy system detekcji skażeń chemicznych

Podstawowe cechy:

  • Wykrywanie bojowych środków trujących za pomocą spektrometru ruchliwości jonów;
  • Jednoczesne wykrywanie substancji fosforoorganicznych i parzących;
  • Bardzo krótki czas wykrywania bojowych środków trujących (praktycznie pojedyncze sekundy);
  • Bardzo krótki oczyszczania się przyrządu po wykryciu skażenia (przeciętnie poniżej 30 sekund);
  • Generacja sygnałów alarmowych po wykryciu skażenia (uruchomienie urządzenia filtrowentylacyjnego);
  • Wykrywanie bliskich wybuchów jądrowych (ochrona przed falą uderzeniową wybuchu jądrowego – automatyczne zamknięcie żaluzji, wyłączenie silnika głównego);
  • Pomiar dawki i mocy dawki promieniowania gamma.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.