Dozymetr-radiometr pomiarowy МКС-11GN SPEKTRA

SPEKTRA jest przeznaczona do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji materiałów radioaktywnych i jądrowych na podstawie ich promieniowania gamma i neutronowego oraz amplitudy widma gamma. Urządzenie identyfikuje radionuklidy ze wskazaniem kategorii, do której należą (zgodnie z wymogami MAEA). Służy do zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu tych materiałów przez granice państwowe, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których obsługiwane są źródła promieniowania gamma i neutronowego.

Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: żółtym i oliwkowym (NATO green). Na życzenie klienta możemy wyprodukować SPEKTRA tylko w wersji gamma (bez kanału neutronowego).

CEL

  • Identyfikacja rodzaju nuklidów promieniotwórczych na podstawie ich widm amplitudy promieniowania gamma
  • Określanie intensywności promieniowania gamma i neutronowego
  • Pomiar równoważnika dawki promieniowania gamma i rentgenowskiego (PAED) fotonowego promieniowania jonizującego
  • Wskazanie równoważnika dawki promieniowania neutronowego w otoczeniu (ADER promieniowania neutronowego)
  • Pomiar równoważnika dawki otoczenia (AED) promieniowania gamma i rentgenowskiego
  • Przechowywanie amplitudowych widm gamma i dzienników zdarzeń w pamięci nieulotnej

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.