Oferta

RDS 2000 – Środek dekontaminacji radiologicznej

Środek RDS 2000 został opracowany przez Bundeswehr Scientific Research Institute for Protective Technologies and NBC Protectionoraz firmę Kärcher. Środek złożony jest z dwóch oddzielnych związków, które po wymieszaniu tworzą środek do dekontaminacji skażeń materiałami radiologicznymi. Molekuły środka dekontaminacyjnego łączą się z cząsteczkami radioaktywnymi i po pewnym czasie możliwe staje się spłukanie obydwu przy zastosowaniu myjki wysokociśnieniowej.

Dzięki zastosowaniu połączenia wodnego roztworu surfakantów wraz ze środkami dekontaminacyjnymi, utleniaczami oraz innymi substancjami wspomagającymi możliwe stało się uzyskanie wysokiej wydajności przy minimalnym zużyciu środka chemicznego. Należy zaznaczyć, że RDS 2000 spełnia wymogi dla pierwszej klasy zanieczyszczeń – niskie zagrożenie dla wody.