Oferta

RespondeR RCI – Przenośne urządzenie do szybkiej identyfikacji nieznanych substancji

RespondeR RCI jest podstawowym urządzeniem wykorzystywanym przez służby wczesnego reagowania w celu szybkiej i dokładnej detekcji i identyfikacji nieznanych substancji chemicznych. Urządzenie umożliwia analizę substancji w butelkach szklanych i pojemnikach plastikowych bez potrzeby ich otwierania.

Podstawowe właściwości spektrometru RespondeR RCI:

  • Lekki przenośny spektrometr
  • Jedyny produkt zapewniający bezprzewodową komunikację ze spektrometrem podczerwieni HazMatID;
  • Wsparcie techniczne 24/7/356
  • Podstawowa biblioteka zawierająca 2800 widm substancji (opcjonalnie Biblioteka Aldrich Raman zawierająca 4000 widm substancji)
  • Łatwa obsługa
  • Wodoodporny, wstrząsoodporny, łatwy w dekontaminacji
  • Zestaw akumulatorów zapewniający czas pracy co najmniej 5h