Wojsko

Oferta dla służb mundurowych, obejmująca zagadnienia takie jak ochrona informacji, pirotechnika i AT, ochrona granic, służba celna, farmacja i inne.

Więcej Informacji

Służby Porządku Publicznego i Ratownictwa

Oferta obejmująca sprzęt pożarniczy, oraz wyposażenie i systemy bezpieczeństwa dla lotnisk i portów morskich.

Więcej Informacji

 Prezentacja Firmy

Pimco Sp. z o.o. jest firmą o ponad 20-letnim doświadczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony.

 

Bogata oferta wyspecjalizowanego sprzętu obejmuje m.in.: sprzęt wykrywający broń masowego rażenia, jak detektory skażeń chemicznych, radiologicznych czy biologicznych, stroje przeciwwybuchowe i sprzęt pirotechniczny, stroje przeciwchemiczne, systemy transportu bagażu oraz niezbędne do sprawnego działania portu lotniczego zaopatrzenie: rękawy lotniskowe, lotniskowe pojazdy ratownicze i inne urządzenia.

Z satysfakcją i przyjemnością informujemy, że nasza praca rozwojowo-badawcza została doceniona w czasie XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2014 w Kielcach! Wraz z firmą TELDAT zostaliśmy uhonorowani najwyższym wyróżnieniem: Nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP: Automatyczny sygnalizator skażeń PROMETHEUS, zintegrowany z JAŚMINEM – Systemem Systemów. 

.

.

EU_P-kolorINNOWACYJNA_GOSPODARKAW latach 2013-2014 firma Pimco Sp. z o.o. była beneficjentem projektu „Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach” w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2014, zgodnie z Umową o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji nr POIG.06.05.02-00-140/12-00.

.

.

.