MPDS 2

MPDS 2 to wielofunkcyjne urządzenie napędzane silnikiem wysokoprężnym do różnorodnych prac związanych z odkażaniem.

Dzięki wydajności do 1500 litrów na godzinę i ciśnieniu do 110 barów, modułowy, napędzany olejem napędowym MPDS 2 jest wielofunkcyjnym urządzeniem do czyszczenia i odkażania. Oprócz zimnej wody może również wytwarzać gorącą wodę o temperaturze do 60 ° C i przegrzaną parę o temperaturze do 140 ° C. W standardowej wersji można wykonywać wiele różnych zadań czyszczenia i odkażania w trybie dwóch lanc jednocześnie.

Dzięki integracji dwóch dwuskładnikowych jednostek dozujących, jednostka może współpracować z wieloma dostępnymi w handlu środkami odkażającymi i czyszczącymi, a zatem czyścić lub odkażać szeroką gamę różnych materiałów. Jednostka może być również wyposażona do pracy z trzema lancami. Umożliwia to równoczesną obróbkę wstępną, obróbkę główną i obróbkę końcową przy użyciu praktycznie każdego rodzaju dostępnych na rynku środków odkażających i czyszczących.

Zintegrowany generator prądu, opcjonalna pompa do niewodnych chemikaliów oraz dwuskładnikowa jednostka dozująca przekształcają MPDS 2 w autonomiczny, samodzielny system odkażania. MPDS 2 to najmniejsza i najbardziej wydajna jednostka odkażająca w swojej klasie.

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.