ASAP III – system do obsługi przesyłek pocztowych

System do obsługi przesyłek pocztowych ASAP III to w pełni zautomatyzowany system do wykrywania i identyfikacji zagrożeń CBRNe, który monitoruje przesyłki pocztowe w czasie rzeczywistym pod kątem występowania wszystkich typów czynników. System można skonfigurować tak, aby precyzyjnie spełniał wymagania każdego klienta w zakresie detekcji zagrożeń. Stosowany w połączeniu ze stołem odciągowym w pomieszczeniu z podciśnieniem, system chroni operatora i obiekt przed zanieczyszczeniem danym czynnikiem.  System szybko bada listy, listy priorytetowe i paczki.

Składnik systemu do detekcji zagrożeń biologicznych można skonfigurować tak, aby wykrywał i identyfikował od dwóch do czterech czynników biologicznych w czasie rzeczywistym.

System wykrywa, identyfikuje i zgłasza występowanie cząstek substancji chemicznych, materiałów wybuchowych i narkotyków, a także promieniowania w czasie krótszym niż 20 sekund.

Cechy produktu:

  • Możliwość monitorowania i identyfikacji wszystkich zagrożeń CBRNe
  • Testy biologiczne techniką mokrą wykrywają zarodniki, bakterie, wirusy i toksyny
  • Dostępność funkcjonalna na poziomie 99,3%
  • Wykrywane cele w formie aerozolu, płynu lub ciała stałego
  • Minimalne wstępne przygotowanie próbki lub brak konieczności jej przygotowania
  • Szybkie działanie: 15-20 minut dla czynników biologicznych
  • Wykrywanie czynników chemicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz spożycia narkotyków
  • Niskie koszty jednego pomiaru

Kontakt

    Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz, podając więcej informacji o swoich wymaganiach. Alternatywnie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny +48 22 643 23 58.