Oferta

GID-3 – Wykrywacz bojowych środków trujących

GID-3 jest nowoczesnym przyrządem do wykrywania i rozpoznania skażeń bojowymi środkami trującymi. W szczególności przystosowany jest do używania przez “spieszone” i zmotoryzowane patrole.

Ponadto czujnik charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Wykrywa automatycznie obecność par jednego lub wielu gazów bojowych w czasie rzeczywistym
  • Aktywuje alarm akustyczny i świetlny w przypadku wykrycia gazów bojowych w analizowanym powietrzu
  • Identyfikuje nerwogazy oraz gazy parzące oraz określa poziom ich stężenia.
  • Po wykryciu gazu czujnik w czasie do 5 min samoczynnie oczyszcza się z resztek skażonych próbek, kalibruje się i jest zdolny do ponownej analizy.
  • Czujnik pracuje bez dozoru w miejscach odległych od centrów zarządzania.
  • Obsługa wymaga tylko jednej osoby.
  • Czujnik jest urządzeniem przenośnym.
  • Przygotowanie czujnika do pracy po wyjęciu z zasobnika transportowego zajmuje do 30 min. Złożenie czujnika do stanu umożliwiającego transport w zasobniku transportowym trwa nie więcej niż 10 minut.
  • Czujnik funkcjonuje w każdych warunkach atmosferycznych.