Oferta

CHERDES® III – Sygnalizator skażeń chemicznych i promieniotwórczych

System CHERDES®III przeznaczony jest do:

  • wykrywania bojowych środków trujących – BST z użyciem technologii IMS (ang. Ion Mass Spectroscopy – Spektroskopia Ruchliwości Jonów),
  • wykrywania wybranych toksycznych substancji przemysłowych – TSP (chlor i amoniak) od bardzo niskiego poziomu, alarmowanie od najwyższego dopuszczalnego stężenia.

Wykrywanie skażeń chemicznych na bardzo niskim poziomie stężeń (poniżej poziomu miozy).

Wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych (bez źródła promieniotwórczego). Wysoka wytrzymałość mechaniczna.