Oferta

GDS 2000 – Środek dekontaminacji chemicznej

GDS 2000 jest bezwodnym środkiem bazującym na alkoholanach. Zostały opracowane w celu zapewnienia szybkiej i efektywnej dekontaminacji skażeń wszystkimi znanymi Bojowymi Środkami Trującymi oraz Toksycznymi Substancjami Przemysłowymi. W porównaniu z innymi środkami dekontaminacyjnymi (roztwory wodne, emulsje i piany) GDS 2000 nie jest konieczne stosowanie zaplecza technicznego koniecznego do wytworzenia ostatecznego środka z półproduktów. Dzięki temu eliminowany jest problem awarii tych systemów w szczególności w wyjątkowo ostrych warunkach pogodowych (niska temperatura, wiatr).

Dzięki wysokiej reaktywności GDS 2000 możliwe jest ograniczenie do minimum czasu reakcji a tym samym czasu niezbędnego do dekontaminacji pojazdów i infrastruktury. Producentem GDS 2000 jest firma Kärcher Futuretech GmbH.