Oferta

Komory i pojemniki przeciwwybuchowe

Komora przeciwwybuchowa  to urządzenie o wysokiej zdolności tłumienia skutków wybuchów, które zostało zaprojektowane z myślą o ochronie przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, materiałami wybuchowymi oraz improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi skonstruowanymi z materiałów wybuchowych i materiałów toksycznych. W przypadku stwierdzenia obecności urządzenia zawierającego materiały toksyczne lub wybuchowe, urządzenie to umieszcza się w komorze w celu zabezpieczenia terenu.